xeral[arroba]galinus.com

Artigos de Galinus >

Análise con SPSS dos resultados dunha proba de Card Sorting

Introducción

Xa tes feito estudio de card sorting (ou apilado de tarxetas) e agora queres introduci-los resultados no SPSS para poder analizalos, pero ¿como?

Nas seguintes liñas explicamos como utiliza-lo SPSS para obte-los gráficos que nos permitan analizar os resultados dun estudio de cardsorting.

Neste exemplo queríamos ver como 9 persoas agrupaban as tarxetas seguintes

 1. Obxectivos
 2. Contacta
 3. Currículum de Antonio Martín
 4. Catálogo de vitaminas e suplementos.
 5. As vitaminas como suplemento nutricional
 6. Guías de Hábitos Saudables
 7. Seguimento Persoalizado
 8. Sobrepeso
 9. Sistema Inmunolóxico
 10. Saúde Mental
 11. Cancro
 12. Sistema Cardiovascular
 13. Diabetes

e facer unha análise estatítica para ver se existía un patrón de agrupamento común. Se queres segui-lo exemplo cos mesmos datos,podes descarga-lo ficheiro.

Pasos necesarios

 1. Abrimos o SPSS.
 2. Creamos un documento novo [CTRL+N]
 3. Facemos clic en vista de variables

  Vista de variables no SPSS

 4. Facemos doble clic nas celdas da primeira columna e nomeamos as variables unha a unha. A fila onde definimos a variable ten que coincidir co número que lle asignamos á tarxeta.
 5. Clic en vista datos
 6. Colocamos un cero na diagonal (celda 1,1, celda 2,2, etc). Escribimos na fila 2, columna 1, o número de veces que apareceron xuntas as tarxetas 1 e 2 nos grupos que formaron os distintos participantes da proba de card-sorting. Na fila 3, columna 2, introducimos as veces que apareceron xuntas as tarxetas 2 e 3 e así ata ter completa a parte inferior da matriz.

  Vista dunha matriz do SPSS

 7. Escollemos "analizar->escala->escalamiento multidimensional (PROXCAL)..."

  Vista da opción Escalamiento Multidimensional no SPSS

 8. Marcamos as opcións "Los datos son proximidades" e "Una fuente matricial" e prememos o botón Definir.

  Vista do Formato dos Datos no SPSS

 9. Seleccionamos tódolas variables da columna esquerda e prememos o botón coa frecha que apunta á dereita. Así movemos tódolas variables á columna "Proximidades".

  Vista do movemento de variables no SPSS
 10. Prememos o botón modelo...
 11. Seleccionamos as opcións "Matriz triangular inferior", "Similaridades" e "Ordinal" e prememos Continuar.

  Vista da opción Formato de datos no escalamiento multidimensional no SPSS

 12. Aceptar e obtemos o resultado.Debería abrirse unha ventana do visor que contén o seguinte gráfico.

  Gráfica co resultados obtido

Observacións

Para ver que parámetros nos puntos 8 e 11 eran os máis axeitados, recurrimos a unha proba ficticia. Esta matriz de proba correspondía a 10 ordeamentos perfectos para as variables

 1. Can
 2. Lobo
 3. Coello
 4. Lebre

É dicir, 10 agrupamentos distintos onde sempre aparecen agrupadas can e lobo e por outro lado Coello e lebre. O gráfico esperado son 2 grupos claramente definidos. Os axustes dos puntos 8 e 11 levan ó resultado esperdo.

Ligazóns

Artigo sobre Card Sorting en nosolousabilidad.com

Ver máis artigos

Licencia de Creative Commons

Artículo baixo licencia de Creative Commons.


En Galinus somos profesionais da comunicación en internet.

Si queres aproveitar ao máximo as posibilidades das tecnoloxías da comunicación, contacta con nós.