xeral[arroba]galinus.com

Artigos de Galinus >

Operadores e outras formas de utilizar Google

Introducción

Practicamente tódolos usuarios de internet coñecen e utilizan Google. Por elo, convertiuse nos últimos anos no buscador máis importante.

A pesar delo, a grande maioría de usuarios descoñece moitas das ferramentas que Google proporciona para afinas as búsquedas. Neste artigo pretendemos dar a coñecer varias delas.

Operadores booleanos

Google fai uso dos operadores booleanos para realizar búsquedas combinadas de varios termos. Esos operadores son unha serie de símbolos que Google recoñece e modifican a búsqueda realizada:

Comandos

Ademais dos operadores booleanos, existen outra serie de verbas clave que se poden utilizar para realizar "búsquedas diferentes" con Google. A continuación, presentamos as que nos parecen máis útiles:

Para restrinxir as búsquedas a partes concretas das webs

Só para Google Grupos

Só para Google Novas

Ligazóns de interés

Todo sobre Google: páxina de Google onde os creadores do propio buscador informan das súas características.

Googlemania: Sitio en castellano dedicado integramente a este buscador.

Ver máis artigos

Licencia de Creative Commons

Artículo baixo licencia de Creative Commons.


En Galinus somos profesionais da comunicación en internet.

Si queres aproveitar ao máximo as posibilidades das tecnoloxías da comunicación, contacta con nós.